Waarom KLIK?

In de kraamzorg is het heel normaal om je eigen kraamverzorgster te kiezen. In de jeugdhulpverlening heb je helemaal niets te kiezen. En dat is een grote bron van alle problemen. Lees hieronder maar.

Demo aanvragen

“Bij de zesde begeleider binnen anderhalf jaar hield het voor de 8-jarige Wesley op, een jongen met gedragsproblemen en diagnoses als ADHD en ODD. Hij vertrouwde het niet meer en weigerde mee te werken.”.

Dagblad van het Noorden - 9 oktober 2021

De actuele situatie in de branche

Als je het stuk hiernaast leest kan je hiervan uitgaan: er zijn al heel wat jeugdzorggelden aan Wesley besteed, maar met Wesley gaat het nog niets beter dan bij de start van de hulp. Misschien wel slechter. Want hij is daarboven op het vertrouwen in de hulpverlening verloren. Je kunt ook hiervan uitgaan: Wesley is lang niet de enige die dit overkomt. En om deze fouten bij Wesley te herstellen, moet er nog veel meer geld uitgegeven worden.

Eén op de acht kinderen kreeg in 2022 een vorm van jeugdhulp. Geen wonder dat de jeugdzorg tekorten enorm oplopen. Er is een schreeuwende behoefte om te bezuinigen.

Maar hoe? Dat is het grootste en moeilijkste vraagstuk. Werken met KLIK is een van de oplossingen.

Terug naar het begin; je eigen hulpverlener kiezen

KLIK is een matchingssysteem voor (jeugd)hulpverleningsorganisaties. Hiermee kunnen jeugdigen en gezinnen hun eigen hulpverleners kiezen op basis van persoonlijke voorkeuren. Geef je hen dan toegang tot het systeem? Nee dat doen we (nog) niet. Jouw organisatie voert regie over het systeem en de planning. En hulpverleners? Die kunnen aangeven met welk type jeugdigen en gezinnen zij graag werken. Hulpverlener en jeugdige kunnen door middel van KLIK voor elkaar kiezen. Zij gaan daardoor allebei werken met iemand waar ze een KLIK mee hebben. En dat is een oplossing voor heel veel problemen.

Werk vervolgens maximaal vanuit de relatie

Na die kickstart in de samenwerkingsrelatie is het súper belangrijk om een goede relatie op te bouwen én te onderhouden. Want geen enkele relatie is vanzelfsprekend. Dit vraagt om specifieke vaardigheden van de hulpverlener. Want voor je het weet gooi jij onbewust alleen maar een trukendoos open. En luister je helemaal niet naar wat de jeugdige en de cliënt écht vragen en nodig hebben. Ontdek in onze trainingen hoe je maximaal aansluit bij jeugdige en gezinnen. Maak verschil in de jeugdhulp, want het is hard nodig.

#HOEDAN?!

Wanneer je kijkt naar wat werkt in de hulpverlening, trekt de wetenschap een duidelijke conclusie. Eén van de belangrijkste voorspellers van succes in de hulpverlening is de relatie die de cliënt heeft met de hulpverlener.

Dit is zelfs een belangrijkere voorspeller dan de gekozen behandelmethodiek. Maar in hoe veel organisaties hebben jeugdigen en gezinnen regie in dit beslissingsproces? Niet. Die regie hebben ze namelijk niet. Organisaties bepalen wie jouw hulpverlener wordt. En dan is het hopen op iemand die goed luistert en je begrijpt. Gek toch eigenlijk? Werken met KLIK brengt hier verandering in.

Een andere belangrijke voorspeller voor succes is de continuïteit van de hulp. In de huidige branche wordt dit enorm bemoeilijkt. De verzuimcijfers in de hulpverleningsbranche liggen namelijk vele malen hoger dan we eigenlijk zouden willen. Een caseload vol leuke cliënten. Dat zouden we eigenlijk willen. Want plezier is dé tegenhanger van verzuim. En dat kan door te werken vanuit relaties. Dat kan met KLIK.

Wij geloven in doelen behalen.

1

Regie van cliënten wordt vergroot.

3

Het verzuim van hulpverleners verlaagt en daarmee verhoogt de continuïteit van de hulpverlening.

2

Hulpverleningsdoelen behaal je sneller.

4

Een neveneffect hiervan is dat er een bezuiniging tot stand komt in jouw kosten.

"Mijn dochter stond weer open voor hulpverlening nu ze een begeleider heeft met dezelfde interesses. Samen bespreken ze alles wat er in haar koppie zit tijdens het maken van nieuwe pakken voor de volgende Comic Con. Samen pakken maken is het middel. Een goede aanpak om de doelen te bereiken.""

Irene - moeder

Geschikt voor iedere zorgorganisatie

Werken vanuit de relatie kan op alle plekken in de jeugdhulp. Het is onze droom dat wanneer jij hulp nodig hebt, als eerste aan je gevraagd wordt: “Wat voor type hulpverlener past bij jullie?”. Om een stap in die richting te zetten, is het onze missie om alle hulpverleners uit te rusten met voldoende specifieke vaardigheden om maximaal vanuit relatie te werken. Want de mooiste zorgtrajecten bestaan uit oprecht contact. Van mens tot mens. En niet van hulpverlener tot cliënt.

 

Samen de zorg leuker maken?

De jeugdhulp verbeteren doen we samen. Ontdek hoe jij beter wordt in het werken met KLIK

Benieuwd hoe?